Graywind Device Sekretesspolicy – Graywind smarthome

 

 

Välkommen ombord!

 

 

 

Så du har köpt vår Graywind-enhetshårdvara och börjar använda Graywind-enhetsmjukvaran och alla dess funktioner! All information du delar med oss ​​(t.ex. för att skapa ett Graywind-konto) kommer att hjälpa oss att förse dig med tjänster relaterade till Graywind-enheten och att förbättra dem för att göra dem ännu bättre. Vi förklarar här våra sätt att samla in och använda information och hur vi skyddar din integritet. I denna integritetspolicy avser "personuppgifter" information som kan användas för att identifiera en individ, antingen från enbart den informationen eller från den informationen och annan information vi har tillgång till om den personen. Vi samlar in både personliga och icke-personliga uppgifter för att möjliggöra och underlätta den bästa möjliga användarupplevelsen.

 

 

 

Vilken information samlas in och hur använder vi den?

 

Typer av insamlade personuppgifter

 

För att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig kommer vi att be dig tillhandahålla nödvändiga personuppgifter som krävs för att tillhandahålla dessa tjänster. Om du inte tillhandahåller dina personuppgifter kanske vi inte kan förse dig med våra produkter eller tjänster.

 

Konfigurera och logga in på Graywind-kontot. Personlig information som samlas in för att skapa ett Graywind-konto kan inkludera din e-postadress eller mobiltelefonnummer, enhetsrelaterad information (t.ex. IMEI-nummer) och olika platsrelaterad information (t.ex. platsnummer, mobilnätverk och landskoder).

 

Köpa dina Graywind-produkter. När du gör köp via Graywind e-handelswebbplats kan vi samla in ditt Graywind-konto-ID (eller mobiltelefonnummer eller e-postadress som användes för att skapa ditt Graywind-konto), namn, telefonnummer, leveransadress och beställningsdetaljer , etc. Graywind tillhandahåller logistiktjänster för att leverera de produkter som köps på e-handelswebbplatsen. Graywind har ett eftermarknadssystem för att hantera eftermarknadsrelaterade ärenden samt ett eftermarknadscenter för walk-in supporttjänster för användare. När du använder dessa tjänster kan vi även samla in ordernummer, fakturadatum, lista över köpta varor och dina kontaktuppgifter för att kunna behandla tjänsterna.

 

Aktivera Graywind-enheten. När du aktiverar Graywind-enheten kan vi samla in din ålder, längd, vikt och kön. Vi kan också samla in andra uppgifter som du tillhandahåller som en del av din profil, såsom din födelsedag, bild och signatur.

 

Synkronisera Graywind-enhetsdata. När du synkroniserar Graywind-enhetsdata, t.ex. till Graywind-enhetens molntjänst kan vi samla in data relaterade till dina aktiviteter och funktioner hos Graywind-enheten, såsom de som erhålls från våra sensorer och funktioner på Graywind-enheten, dina sömnmönster, rörelsedata och smart larmrelaterad information.

 

Dela ditt innehåll. När du delar innehåll eller skickar information till familj och vänner kan vi samla in personlig information om dessa personer, såsom deras namn, e-postadresser, telefonnummer och postadresser (om vi behöver skicka en produkt till dem) . Du intygar och garanterar härmed att du har erhållit nödvändigt samtycke för användning av tredje parts personuppgifter om du väljer att tillhandahålla dem till oss. När du delar innehåll eller bjuder in användare att använda Graywind-enheten, observera att andra användare kan se personlig information som du delar.

 

Bearbetning av tjänsterna. När vi tillhandahåller tjänsterna ovan kan vi också samla in data i relation till din enhet, inklusive ditt Graywind-enhets-ID, firmwareversion, enhetens OS-version, modell och system samt besöks-IP och tid.

 

Hur personuppgifterna används

 

För att förse dig med våra produkter och tjänster, bearbeta dina beställningar, utföra avtalsförpliktelser mellan dig och oss, för att säkerställa våra produkters funktioner och säkerhet, för att verifiera din identitet, för att förhindra och spåra bedräglig eller olämplig användning

 

Att utveckla våra produkter och tjänster, tillsammans med allmän och statistisk information

 

För att kommunicera med dig, inklusive att ge dig aviseringar om produkter och tjänster som uppdateras eller lanseras

 

För att tillhandahålla marknadsförings- och reklammaterial till dig på våra produkter och tjänster (observera att du kan avsluta prenumerationen när som helst)

 

För att skräddarsy produktdesign och förse dig med tjänster som är skräddarsydda för dig, till exempel rekommendera och visa information och annonser om produkter som passar dig, och bjuda in dig att delta i undersökningar som rör din användning av Graywind-enheten

 

För att genomföra utredningar angående våra produkter och tjänster

 

Om du deltar i vårt lotteri, tävling eller andra kampanjer kan vi använda dina personuppgifter för att hantera sådana aktiviteter

 

För att tillhandahålla underhållstjänster, övervaka programvarulicenser, för att förbättra våra produkter eller analysera effektiviteten i vår verksamhet

Annan information

 

Vi använder statistisk data som inte specifikt identifierar dig (icke-personliga uppgifter) för att hjälpa till i vår verksamhet och förbättra våra produkter och tjänster och ge dig en bättre användarupplevelse. Här är några av de icke-personliga uppgifter vi kan samla in och hur vi använder dem:

 

 

 

När du skapar ett Graywind-konto, laddar ner vår programvara, registrerar dig på vår e-handelswebbplats, deltar i onlineundersökningar eller interagerar med oss ​​på andra sätt, kan vi samla in dina språkinställningar, postnummer, riktnummer och tidszon där du använda våra produkter och tjänster och ditt yrke.

 

När du väljer att delta i vårt program för förbättring av användarupplevelsen kan vi samla in statistik om din användning av våra produktfunktioner, på anonym basis. Detta kan inkludera information om din användning av vår officiella webbplats, produkter och tjänster. Om det blir en onormal avstängning eller haveri kan vi samla in information om din mobila enhet för att diagnostisera problemet.

 

När du använder våra tjänster eller funktioner som är baserade på platsinformation, t.ex. utföra en platssökning, dra fördel av reklam, använda väderfunktioner, få tillgång till information baserad på kartor etc., kan vi samla in din geografiska information.

 

När du använder vår webbplats, onlinetjänster, interaktiva applikationer, e-postmeddelanden och reklam kan vi använda cookies och andra tekniska element (t.ex. pixeletiketter) för att samla in och lagra icke-personlig information. Dessa gör det möjligt för oss att ge dig en bättre upplevelse och förbättra vår övergripande servicekvalitet, t.ex. genom att spara dina föredragna språkinställningar, skicka e-postmeddelanden i ett läsbart format, för att avgöra om e-postmeddelandena har öppnats eller inte, etc.

 

 

När du använder webbläsaren för att använda våra produkter och tjänster kan vi samla in logginformation, t.ex. IP-adress, webbläsartyp, språk, referenskälla, operativsystem, datum- och tidsmarkering och klickfrekvensdata.

 

När du först använder och aktiverar din Graywind-enhet kan enhetens unika identifieringskod och ungefärlig geografisk information samlas in.

 

Du har kontroll över din information!

 

Vi inser att integritetsproblem skiljer sig från person till person. Därför ger vi exempel på sätt som vi gör tillgängliga för dig att välja att begränsa insamlingen, användningen, avslöjandet eller behandlingen av dina personuppgifter och kontrollera dina integritetsinställningar, såsom att kontrollera inställningarna under programmet för förbättring av användarupplevelsen, funktioner för platsåtkomst, och ditt Graywind-konto.

 

 

 

Få tillgång till, uppdatera eller korrigera dina personuppgifter

 

Du har rätt att begära åtkomst och/eller rättelse eller andra personuppgifter som vi har om dig. När du uppdaterar dina personuppgifter kommer du att bli ombedd att verifiera din identitet innan vi fortsätter med din begäran. När vi har fått tillräcklig information för att tillgodose din begäran om åtkomst eller rättelse av dina personuppgifter, kommer vi att behandla i enlighet med lagarna i ditt land. Medan vi gör vårt yttersta för att tillmötesgå dina förfrågningar, kan orimligt upprepade eller orealistiska förfrågningar eller sådana som äventyrar andras integritet avvisas.

 

Vi tillhandahåller normalt sådana tjänster gratis men förbehåller oss rätten att ta ut en rimlig avgift.

 

Om du anser att någon information vi har om dig är felaktig eller ofullständig, vänligen skriv till eller maila oss så snart som möjligt på e-postadressen nedan. E-post: support-it@Graywind.com.

 

För detaljer som rör personuppgifterna på ditt Graywind-konto kan du också komma åt och ändra dem på e-post: support-it@Graywind.com.

 

Återkallande av samtycke

 

Du kan återkalla ditt samtycke för insamling, användning och/eller avslöjande av dina personuppgifter i vår besittning eller kontroll genom att skicka in en begäran. Detta kan göras genom att gå till ditt Graywind-kontohanteringscenter på e-post: support-it@Graywind.com . Vi kommer att behandla din begäran inom rimlig tid från det att begäran gjordes, och därefter samlar vi inte in, använder och/eller avslöjar dina personuppgifter enligt din begäran.

 

Observera att ditt återkallande av samtycke kan resultera i vissa juridiska konsekvenser. Beroende på omfattningen av ditt återkallande av samtycke för att vi ska behandla dina personuppgifter, kan det innebära att du inte kommer att kunna ta del av Graywind produkter och tjänster.

 

Vem delar vi din information med?

 

Såvida vi inte berättar i denna sekretesspolicy kommer vi att hålla din personliga information konfidentiell. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter ibland till tredje part för att kunna tillhandahålla de produkter eller tjänster som du har efterfrågat. Vissa av dessa tredje parter kan finnas utanför ditt hemland.

Avslöjandet kan omfatta scenarierna som anges i det här avsnittet nedan. I varje fall som beskrivs i detta avsnitt kan du vara säker på att Graywind endast kommer att dela dina personuppgifter i enlighet med ditt samtycke. Du bör veta att när Graywind delar dina personuppgifter med en tredje part under någon omständighet som beskrivs i detta avsnitt, kommer Graywind att säkerställa att den tredje parten är föremål för praxis och skyldigheter att följa relevanta dataskydds- och integritetslagar i ditt land. Graywind kommer kontraktuellt att säkerställa att alla utländska tredjepartstjänsteleverantörer följer de sekretessstandarder som gäller i din hemjurisdiktion.

 

 

 

Upplysningar till Graywind-gruppens företag och tredjepartstjänsteleverantörer

 

För att kunna bedriva affärsverksamhet smidigt kan Graywind-enheten som samlar in dina personuppgifter avslöja dina personuppgifter då och då till andra Graywind-gruppbolag (inom kommunikation, sociala medier, teknik eller molnverksamhet), eller våra tredje parts tjänsteleverantörer som är våra brevhus, leveranstjänster, telekommunikationsföretag, datacenter, datalagringsanläggningar och kundtjänstleverantörer, agenter, relaterade företag och/eller andra tredje parter (tillsammans "Tredjepartstjänsteleverantörer"). Sådana tredjepartstjänsteleverantörer kommer att behandla dina personuppgifter för Graywinds räkning eller för ett eller flera av de syften som anges ovan.

 

Personuppgifter kommer endast att delas av Graywind för att tillhandahålla eller förbättra våra produkter eller tjänster och kommer inte att delas för användning för marknadsföringsändamål.

 

Avslöjande till andra

 

Graywind kan lämna ut dina personuppgifter utan ytterligare samtycke om det krävs eller tillåts enligt lag i följande fall:

 

 

 

fall där avslöjandet krävs eller godkänts baserat på tillämpliga lagar och/eller förordningar;

 

fall där avslöjandet är nödvändigt för att reagera på en nödsituation som hotar individens eller en annan individs liv, hälsa eller säkerhet;

 

fall där avslöjandet är nödvändigt för att förebygga brott eller rättsliga förfaranden;

 

fall där syftet med ett sådant avslöjande uppenbarligen ligger i individens intresse, och om samtycke inte kan erhållas i tid;

 

fall där avslöjandet är nödvändigt för någon utredning eller förfarande;

 

fall där avslöjandet sker till någon tjänsteman vid en föreskriven brottsbekämpande myndighet efter uppvisande av ett skriftligt tillstånd undertecknat av chefen eller direktören för den brottsbekämpande myndigheten, eller en person av liknande rang, som intygar att personuppgifterna är nödvändiga för ändamålen av tjänstemannens funktioner eller uppgifter; och/eller

 

fall där utlämnandet sker till en offentlig myndighet och ett sådant utlämnande är nödvändigt med hänsyn till allmänintresset.

 

Information som inte kräver samtycke

 

Vi kan dela anonymiserad information och statistik i aggregerad form med tredje part för affärsändamål, till exempel med annonsörer på vår webbplats, eller så kan vi berätta för våra affärspartners antalet kunder i vissa demografiska grupper som köpt vissa produkter eller som utfört vissa transaktioner .

 

För att undvika tvivel, i den händelse att vi enligt lag har tillåtelse att samla in, använda eller avslöja dina personuppgifter utan ditt samtycke, ska sådant tillstånd som ges av lagen fortsätta att gälla.

 

Information Säkerhetsåtgärder

 

Vi är angelägna om att säkerställa att dina personuppgifter är säkra. För att förhindra obehörig åtkomst, avslöjande eller andra liknande risker har vi infört rimliga fysiska, elektroniska och administrativa rutiner för att skydda och säkra den information vi samlar in. Vi har infört följande säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter:

Dina personuppgifter lagras på säkra servrar som är skyddade i kontrollerade lokaler.

 

All data som sparas i back-end klassificeras i olika nivåer baserat på informationens betydelse och känslighet, t.ex. om uppgifterna innehåller personuppgifter.

 

I datacenterna grupperas kluster som innehåller känslig data i nätverkstopologin, och kommer att placeras i rum med ytterligare fysiskt säkerhetsskydd.

 

Data som utbyts mellan Graywind-enheter och servrar krypteras med Secure Sockets Layer ("SSL").

 

Det finns en valfri tvåstegsverifieringsprocess när användare kommer åt sitt Graywind-konto.

 

Det görs regelbunden översyn av informationsinsamling, lagring och bearbetning, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, för att skydda mot obehörig åtkomst till system.

 

Åtkomsten är begränsad till Graywind-anställda och tredjepartstjänsteleverantörer som behöver veta att informationen för att kunna behandla den och som är föremål för strikta kontraktuella sekretessskyldigheter och kan disciplineras eller sägas upp om de inte uppfyller sådana skyldigheter.

 

Det finns också åtkomstkontroller för alla serverkluster som används för molnbaserad datalagring och process.

 

De flesta data som används för Graywind produkter och/eller tjänster lagras i ett lagringssystem. Genom att använda en kolumnfamiljbaserad åtkomstkontrollmekanism, tillåts Graywind-anställda endast åtkomst till de datakolumnfamiljer de beviljas åtkomst till.

 

Observera också att Graywind för ovanstående kan använda utländska anläggningar som drivs och kontrolleras av Graywind för att behandla eller säkerhetskopiera dina personuppgifter. För närvarande har Graywind datacenter i Peking och Singapore. Som ett resultat kan vi överföra till och lagra dina personuppgifter på våra utomeuropeiska anläggningar. Detta ändrar dock inte något av våra åtaganden att skydda dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

 

Informationssäkerhet är mycket viktigt för oss. Vi kommer att vidta alla praktiska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Genom våra skyddsåtgärder ovan, särskilt krypterad lagring och överföring, är din data så säker som den kan bli. Vissa detaljer om krypterad data kan inte nås av någon förutom av dig.

 

 

 

När denna integritetspolicy gäller

 

Vår integritetspolicy gäller inte för produkter och tjänster som erbjuds av tredje part. Graywind produkter och tjänster kan inkludera tredje parts produkter eller tjänster. När du använder sådana produkter eller tjänster kan de också samla in din information. Av denna anledning rekommenderar vi starkt att du läser den tredje partens integritetspolicy eftersom du har tagit dig tid att läsa vår. Vi är inte ansvariga för och kan inte kontrollera hur tredje part använder personuppgifter som de samlar in från dig. Vår integritetspolicy gäller inte för andra webbplatser som länkas från våra tjänster.

 

 

 

Minderåriga

 

Vi anser att det är föräldrars ansvar att övervaka sina barns användning av våra produkter och tjänster. Ändå är det vår policy att inte kräva personuppgifter från minderåriga eller erbjuda att skicka något reklammaterial till personer i den kategorin. Graywind söker inte eller har för avsikt att försöka få några personuppgifter från minderåriga. Om en förälder eller vårdnadshavare har skäl att tro att en minderårig har försett Graywind med personuppgifter utan deras föregående medgivande, vänligen kontakta oss för att säkerställa att personuppgifterna tas bort och avregistrera dem från någon av de tillämpliga Graywind-tjänsterna.

 

 

 

Uppdateringar av integritetspolicyn

 

Vi håller vår integritetspolicy under regelbunden översyn. Om vi ​​ändrar vår integritetspolicy kommer vi att publicera ändringarna på alla Graywind-webbplatser, så att du kan vara medveten om vilken information vi samlar in och hur vi använder den. Sådana ändringar av vår integritetspolicy ska gälla från den tidpunkt då vi publicerar densamma på Graywind webbplatser. Din fortsatta användning av produkter och tjänster på webbplatser, mobiltelefoner och/eller andra enheter kommer att betraktas som ett godkännande av den uppdaterade integritetspolicyn. Vi kommer att söka ditt nya samtycke innan vi samlar in fler personuppgifter från dig eller när vi vill använda eller avslöja dina personuppgifter för nya ändamål.

You have successfully subscribed!
This email has been registered